احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
به بهانه ی 20 آذر ، روز جهانی کوهستان به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٩ آذر ۱۳٩٠

رابطه کوهنورد با کوه هایش جز اسرار درونی خود اوست . پیچیدگی ها و عمق دره ها یاد آور ذهن و ضمیر انسانی است .

هر کس در این بلندی ها پی چیزی است که فقط خود او می داند.
وسوسه رسیدن به بلندای کوه های سپید چیزی نیست که در حیطه جغرافیایی خاص و مرز بندی های متداول گنجانده شود چرا که کوه ها از آن همه انسان هاست  

عباث!

  سخن دیگری؟ ()