احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
انسانم آرزوست! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۱ آذر ۱۳٩٠


عقاب طلایی سرزمین من این روزها بجای آنکه غرق در آبی آسمان پرواز کند و بالهایش سایه بان سر خسته مان شود ، بدلیل توحش موجودی دوپا به نام انسان ، سخت زخم خورده و زمین گیر شده است. این عقاب پس از پیگیریهای فراوان اکنون نزد ماست. متاسفانه پس از عکسبرداری از بال راستش که دو گلوله ی ساچمه ای در آن جای خوش کرده ، متوجه شدیم که از 3 جا دچار شکستی شدید شده و هرچه زودتر باید عمل شود تا شاید دیگر باره بتواند برای نگهبانی از آسمان آبی پر بگشاید!!
هزینه ی درمان و نگهداری این عقاب بسیار بالاست. ممنون خواهیم شد دوستانی که توانش رو دارند در صورت تمایل همراهیمان کنند و نیز اگر پزشک خوبی سراغ دارند یا منابع حمایتی لطفا معرفی کنند تا این سرمایه ی باقی مانده در دخل خالی وطن به این راحتی به چوب حراج تاراج نشود!
پ.ن : بعنوان یک انسان خجل و شرمگینیم.

احسان بشیرگنجی / علی شافع

  سخن دیگری؟ ()