احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
آخرین خبر از وضعیت عقاب و نتیجه ی جلسه ی پزشکی به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٧ آذر ۱۳٩٠

طی جلسه ای که صبح امروز با دکتر ارتوپد تشکیل شد ، مقرر گردید عقاب طلایی در اولین فرصت و سریعترین زمان ممکن عمل شود. دوستانم اکنون بدنبال تهیه ی پلاتین هستند و ما نیز در اولین فرصت عقاب رو جهت عکس برداری از زوایای مختلف به دانشکده ی دامپزشکی منتقل خواهیم کرد. 

  سخن دیگری؟ ()