احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
چیست تدبیر؟ به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٤ دی ۱۳٩٠
کاروانی ها !
کاروان سالاری افتاده ست از پا
چیست تدبیر ؟
کاروان آیا بماند یا براند ؟

راه پر هول حرامی هاست
و حرامی تر حرامی ، مرگ ؛
که نه پشت صخره ، پشت دل کمین کرده ست .
و نه پیش رو ، که پشت سر
این شکیبا مرده خوار این بی هنر کفتار
کاروان را می کند دنبال
و نفس های تباهش
پشت گردن های ما را می فساید

منزلی آن سوی وادی ها و کهساران نه در پیش است ،
منزل ما ، راه ...
کار ما ، رفتن ...
- کاروان سالاری افتاده ست از پا-
کاروان آیا بماند یا براند
چیست تدبیر ؟

منوچهر آتشی
  سخن دیگری؟ ()