احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
کافه کوه دی ماه از نگاه لیلی رهنما به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳ بهمن ۱۳٩٠

طرح:کوهنوشت 

مسیر پس قلعه رابارها رفته بودم تا شیرپلا، تا بند یخچال ، تا بلندای قله توچال و گز کرده بودم خط الراس را ...اما این بار شوقی از زودتر رسیدن انتظارم را میکشید:ارتفاعی بود به بلندی قله ی دوستی، قدم هایم را تند تر می شمردم تا به تصوری که از کافه کوه حقیقی شده بود نزدیک شوم...

قرار کافه محمد تهرانی بود،داشتم به بزم عشق و دوستی می رفتم ...به حراج لبخندها و به تاراج غمها، پس از پیامک آیاز بود"ما تو کافه کوهیم...شما کجائید؟"  آری درست پس از همین عبارت فهمیدم که این ایده به سرعتی فراتر از ذهن من خویش را خلق نموده!! و کافه کوه حتی پیش  از رسیدن من منتظر قدوم دوستان است و نقاشی کافه کوه در ذهنم به سان قطعات منظم یک پازل بیست و چند تکه با حضور تکه هائی از محبت به تدریج کامل شد:

 

ادامه در مکث


  سخن دیگری؟ ()