احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سهم سرباز...سهم جنگ...! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٤ بهمن ۱۳٩٠

عکس : میثم رزم آرا

 

سهم سرباز از جنگ
ساعت مچی بود که بر دیوار اتاق آویخته است
سهم جنگ از او
دستهاش بود...

سید علی صالحی

پی نوشت 1 : دماوند...تا چه پیش آید! 
پی نوشت 2 : آیت الله می ماند؟ 

 

  سخن دیگری؟ ()