احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
و هیچکس نفهمید! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٢ بهمن ۱۳٩٠

و هیچکس نفهمید شاید

خدا تنهاییش را صدا می زند :

قل هو الله و احد!

 

پ.ن 1 : مدتی نخواهم بود.  سفرمرا به کجا می برد؟!
پ.ن 2 : وقتی برف می بارد من بهانه ی کسی را نمی گیرم.
 پ.ن 3 :  از دوستی ها تنها یاد است که می ماند. بیاد فرشاد خلیلی خوشه مهر... یادش گرامیست

 

  سخن دیگری؟ ()