احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای جانباختگان ریزش بهمن به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ بهمن ۱۳٩٠

مــــا آن شـقــایــقــیـــم کـــــــــه بــا داغ زاده‌ایــم

پ.ن : فرصتی برای نوشن ندارم. خبر ریزش بهمن در همدان و سراب غمی جانکاه بر دلم نهاد. دور بودن در این مواقع تلخترین و کشنده ترین حسی است که تجربه کرده ام. یادشان گرامی

  سخن دیگری؟ ()