احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
یادداشتی به بهانه ای... برای گل کوه به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ بهمن ۱۳٩٠

 وقتی مجبور می شوی چند مدتی سفر کنی به دورها ، وقتی دستت به هیچ کجایی بند نباشد تا وقتی خبری دردناک از کوهستانهای وطن می رسد و از ریزش بهمن هایی در بهمن ماه! می دهد و آمار و نام کشته ها بر سرت آوار می شود ، وقتی در خیابانهای غربت بی هیچ مقصدی قدم می زنی و شمال و جنوب خود را گم می کنی و سخت دلتنگ کوه و سنگی و بسنده کرده ای به خواندن خبر ها از پشت این صفحه ی شیشه ای ، تنها بهانه ی شادمانی شاید در این تیره روزها پیام های گل کوه است که خبر از موفقیت دوستان را می دهد. اولین پیام : الناز دومین طلا را کسب کرد! پر می شوم از حس تازه. از امید. از غرور. عصر پیامی دیگر خبر از طلایی دیگر می دهد. اینبار حمیدرضا. جان و تنم گرم می شود در این روزهای سرد. 

از گل کوه باید به نیکی نام برد. نیازی به معرفی ندارد. دیر آمد اما زود جایی برای خود باز کرد و تثبیت شد. یکی ازسریعترین و بروزترین رسانه ها ، در کنار پایگاه خبری مسابقات و نیز کوهنوشت بود که نتایج مسترکاپ فجر را منتشر کرد.  یک تبریک ویژه و یک تشکر و خسته نباشید جانانه به دوستان گل کوه بدهکارم. خبرهایشان از غم و خستگی این روزهایم کاست.

پ.ن1: جز روزگارمان ، همه چیز را سفید کرده است برف!

پ.ن2: دوستی به 14 سال حبس ، 10 سال تبعید محکوم شد! حکایت همچنان باقیست...
پ.ن3: حیرانیم، اما از ظلمات سرد جهان وحشت نمی کنیم! ...شاملو

 

 

 

  سخن دیگری؟ ()