احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
زندگی! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ بهمن ۱۳٩٠

چای میریزم . تعارفت می کنم .
یخ نکند !! سر بکش ! تازه دم است و خون خرگوشی !*

پ.ن 1: تقدیم به حرفهایی که به سختی کلمه می شوند! 

پ.ن 2: چای آلبالو

* بخش پایانی نامه ی عباث! به رامین شجاعی

 

  سخن دیگری؟ ()