احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای همه دوستانم! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٤ اسفند ۱۳٩٠

دست در دست کسی داری اگر 
 دانی ، دست 
چه سخن ها که بیان می کند از
دوست به دوست 

نه من دوست دارم بودن من ، برای کسی دردسر ساز شود نه اینجا کسی بخاطر عقاید سیاسی و عقیدتی شخصی هر فرد ،  محکوم و محاکمه می شود! اگر دوستی و دوستانی چنین حسی دارند و اگر گمان می کنند ، دوستیشان با من می تواند هزینه ای سنگین برایشان در پی داشته باشد ،  خیلی راحت حرفشان را بزنند و بروند. اینجا نه مسجد است که چراغی خاموش  شود تا دوستان بروند!!  نه قرار است لشگر کشی صورت گیرد!

باور کنید دوست ندارم کسی دچار مشکل شود و همه ی این چند خط را هم دوستانه برای شما می نویسم.

اگر قرار بر رفتن است ، فقط خبر دهید تا من نیز بی خبر نمانم. بی پرسش و پاسخی البته!

آنچه آتش به دلم می زند ، اینک ،
هر دم
سرنوشت بشرست ،
داده با تلخی غم های دگر دست به
هم  !
 
بار این درد و دریغ است که ما
تیرهامان به هدف نیک رسیده است ،
ولی
دست هامان ، نرسیده است به هم !

با دوستی

پ.ن 1 : پیامهای این پست تایید نخواهد شد. 

پ.ن 2 : شعرها از فریدون مشیری

 

  سخن دیگری؟ ()