احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
خودشیفتگی ها! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٦ اسفند ۱۳٩٠

وای از روزی که خدا بخواهد..

جانم را بگیرد..

من چگونه تو را به او بدهم؟..!

  سخن دیگری؟ ()