احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بغض درخت به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٤ اسفند ۱۳٩٠

طرح : هادی حیدری

بغض درخت شکست

وقتی به روی دوشها

می رفت که تابوت شود!

پ.ن 1 : هفته ی منابع طبیعی گرامی!!!!

 پ.ن 2: هفته ی منابع طبیعی در آیریکان

 

  سخن دیگری؟ ()