احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
نوروزتان پیروز به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٩ اسفند ۱۳٩٠

 90 ،سالی که از بهارش قرار بود  نکو باشد و تا زمستانش جز تلخی و بد کامی و ناکامی برای این سرزمین نداشت ...

امید که بهار پیش رو ، پایان زمستان این سرزمین باشد.

نوروزتان پیروز.

پ.ن 1  : وطنم ، ایرانم ، عید آنروز مبارک بادم ، که تو آبادی و من آزادم 

 پ.ن 2 : به بهانه ی 29 اسفند. روز ملی شدن نفت : کاش می‌فهمیدی ارزش مصدق پیش ما به تلاشش برای "ملی" شدن بود، نه به تلاشش برای آوردن نفت به سر سفره‌ها.

  سخن دیگری؟ ()