احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در عجبم... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢ فروردین ۱۳٩۱

در عجبم از این تمدن چند هزار ساله ، دم عیدی بابانوئل به مردم هدیه می ده اما حاجی فیروز از مردم گدائی می کنه ...
  سخن دیگری؟ ()