احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
جسارتا ، سوالی دارم؟! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢ فروردین ۱۳٩۱

مدتی است که عده ای از دوستان کوهنورد با نام و نشان مشخص ، غلط یا درست  از یک فرد با نام و نشان مشخص ( کیومرث بابازاده ) در خصوص پرونده ی شکل گرفته از سوی فدراسیون کوهنوردی ، حمایت می کنند. دوستانی که توهین های بسیاری رو نیز متحمل شده اند! آنهم از سوی آدمهای بی هویت. در این میان سیل پیامهای حمایت از فدراسیون کوهنوردی از سوی آدمهای بی نام و نشان نیز روان شده است.

سوالی پیش می آید : چرا حامیان فدراسیون کوهنوردی همه مجهول الهویه هستند؟  اگر معتقدند که فدراسیون کوهنوردی و سیاست هایش بر دایره ی عدالت و حق می چرخد ، چرا با نام و نشان واقعی خود اظهار نظر نمی کنند؟!

اصلا چرا همین دوستان حامی فدراسیون کوهنوردی ، وبلاگی ایجاد نمی کنند تا به بیان دیدگاه ها و نظراتشان ، با نام و نشان واقعی خود بپردازند؟!

امیدوارم حداقل این چند سوال بسیار ساده و ابتدایی ، بر خلاف سوالهای بیشمار ، بدون پاسخ نماند.

البته در هر صورت ما  اینجا  کار خودمان را می کنیم! و دوستان مان هم به کار و وظیفه ی خودشان مشغولند! پس  شما یک خسته نباشید به ما  بگویید!

ما هم یک خسته نباشید به آنها می گوییم و یک عذرخواهی که بخاطر ما به زحمت افتاده اند!!!!!!!

  سخن دیگری؟ ()