احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
حکایت سنگها و سگها به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢ فروردین ۱۳٩۱

کوه نیوز :  

می گویند مردی رهگذر در تاریکی یک شب سرد زمستانی به روستایی رسید. سگهای آبادی که بوی غریبه را حس کرده بودند،  با سر و صدا به وی هجوم آوردند. مرد ساده دل بی اختیار به زمین نشست و با دستهایش به دنبال سنگی گشت تا از خود دفاع کند اما سنگها به زمین یخ زده چسبیده بودند. مرد به پا خاست و گفت: « عجب نامردمانی اند اهل این آبادی، که سنگها را بسته اند و سگها را باز کرده اند ! »

در مثل مناقشه نیست اما این مثل پند آموز، زبان حال کوه نوردی ماست. ورزش ستم کشی که مدعیانش، بندرت از مرز کوه گردی و کوه پیمایی فراتر رفته اند و زحمت کشانش، بناچار گوشه گیر و خانه نشین شده اند. حاشیه ها و طفیلیها در موضع حمله اند و انگشت اتهام به سوی دیگران می گیرند و خادمان راستین آن، متهم می شوند و باید از خود دفاع کنند. ... اما این سکه، روی دیگری هم دارد.

استاد گرامی، جناب آقای بابازاده ! خدمات شما به جامعه کوه نوردی، بر همه کوه نوردان این آب و خاک آشکار است. شما به عنوان کوه نورد، مربی، بنیان گذار سازمانهای مردم نهاد کوه نوردی، سرپرست صعودهای بلند و ... تلاش بسیار کرده اید و  خدمات گران بها و ماندگاری ارائه داده اید. شما عمر گران مایه و تندرستی خود را فدای این ورزش کرده اید و این چیزی نیست که کوه نوردان این دیار فراموشش کنند. ایراد اتهام به شما، متهم کردن تمامی خادمان کوه نوردی این مرز و بوم است اما در پس هر تهدیدی، فرصتهایی نهفته است ! کوه نوردان کشور از تهدیدهایی که متوجه شما ( و آنها ) است، به عنوان فرصتهایی برای شناخت بهتر خادمان حقیقی این ورزش سود خواهند برد. به رشد فکری و فرهنگ والای کوه نوردان اعتماد کنید !

 

کوه نیوز


پ.ن 1 : سپاس از آنا فراهانی بابت ارسال لینک مطلب

پ.ن 2 : جسارتا ، سوالی دارم؟!

 

  سخن دیگری؟ ()