احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
آخرین مصاحبه ها با پرویز رجبی - 3 (بخش پایانی) به قلم: احسان بشیرگنجی - ٥ فروردین ۱۳٩۱

عکس : اینترنت

بخش سوم (پایانی) : هزاره های گمشده

 تاریخ مصاحبه : 1 آبان 88 - به کوشش : رضا نظام دوست

 

 

پ.ن 1 : لینک فایل فلش

پ.ن 2 : لینک دانلود

پ.ن 3 : soundcloud

پ.ن 4 : بخش اول - یادی از عباث!

پ.ن 5 : بخش دوم - سیر تاریخی ایران - آشتی با تاریخ.

  سخن دیگری؟ ()