احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
ساعت زمین : چراغها خاموش، وجدانها بیدار !! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٩ فروردین ۱۳٩۱

 

۱ ساعت برای زمین، ۱ پیشنهاد برای ایران زمین. 
 
 
در بزرگترین رویداد فرهنگی جهان " ساعت زمین -   Earth hour and beyond " شرکت کنیم.
از همین امروز ۱ حرکت یا روش دوستدار محیط زیست که خودتان به اجرا گذاشتید یا خواهید گذاشت را به دوستان پیشنهاد کنید
چراغهای خانه را ۱۲ فروردین - 31 مارس از ساعت 20:30 تا 21:30 خاموش کنیم
:در مورد ساعت زمین 
زمین تنها خانه ماست. اگر طبیعت را با زباله های خود نابود کنیم، اگر استفاده بی رویه مان را از منابع طبیعی (آب، سوخت، جنگل ...) تغییر ندهیم، اگر از آلودگی ها جلوگیری نکنیم، چه آینده ای در انتظار ما و فرزندانمان خواهد بود؟

به فکر "خانه مشترکمان" باشیم، از خودمان سلب مسئولیت نکنیم و نگوییم "ای بابا بی خیال"، "به من چه ربطی داره". توپ را در میدان دیگری نیاندازیم.
هر گامی، هر چند کوچک، برای کمک به طبیعت آسیب دیده ایران موثر خواهد بود. بی تفاوت نباشیم!؛

  سخن دیگری؟ ()