احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
به بهانه ی 16 فروردین و 24 سالگی ام! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ فروردین ۱۳٩۱

 

میزان حال خوب توست...

تولدت مبارک رفیق ! 

 


پ.ن : غم قفس به کنار. آنچه عقاب را پیر می کند ، پرواز زاغ بی سر و پاست!

  سخن دیگری؟ ()