احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
پرونده ، مختومه! ... پرونده ، مفتوح! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ فروردین ۱۳٩۱

 میرزاپور ، رئیس شعبه 1030 دادگاههای تهران طی حکمی ، ختم رسیدگی پرونده ی کیومرث بابازاده  و قرار ترک تعقیب ایشان را صادر نمود. این پرونده ، چندی پیش با شکایت محمود شعاعی سرپرست وقت فدراسیون  علیه این پیشکسوت کوهنوردی ایران  تشکیل شده بود. بزودی مصاحبه با کیومرث بابا زاده را در مورد روند دادگاه مذکور ، استنادات ایشان ،  رد اتهامات و اصل حکم دادگاه را منتشر خواهیم نمود!

البته شایان ذکر است  یک دادگاه دیگر هم  مورد محمود شعاعی از چند سال پیش در کشور تشکیل شده. دادگاهی که عملکرد او در دوره ریاستش را مورد بررسی قرار خواهد داد.  عملکردی که  مقابله ی آشکار وی با جریان مستقل کوهنوردی در ایران ،  انحصار اعتبارات ، حمایت ها ، و توان تشکیلاتی مجموعه ی تحت امر او  در حمایت از حلقه ی بسیار کوچکی از کوهنوردان که می توان از آنان  با عبارت: کلوپ فدراسیون کوهنوردی  یاد کرد ،  و ایجاد انواع و اقسام مانع برای فعالیت بقیه ی کوهنوردان  را از اتهامات مطرح شده در این پرونده برشمرد.

دادگاهی که نامی ندارد جز: افکار عمومی جامعه ی کوهنوردان ایران!

  سخن دیگری؟ ()