احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
انتشار حکم کیومرث بابا زاده به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٦ فروردین ۱۳٩۱

 

پ.ن : به درخواست آقای کیومرث بابا زاده از این پس اسناد موجود در پرونده ی برودپیک و نظرات خود ایشان در قالب پست هایی ؛ با ارائه ی تصویر نامه های رد و بدل شده بین باشگاه آرش ، فدراسیون کوهنوردی و شرکت های خدماتی خارجی  برنامه های اکسپدیشن و همچنین نظرات خود آقای بابا زاده در این وبلاگ منتشر می شود.

  سخن دیگری؟ ()