احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
یاد باد... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

یاد باد آن روزگاران یاد باد...
سال 62 در برگشت از صعود قله دماوند
امیر زرین / زنده یاد عباس جعفری / محمد زرخواه

عکاس : جواد نظام دوست

منبع عکس : امیر زرین

  سخن دیگری؟ ()