احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
مهدی عمیدی برفراز دائولاگیری به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

دوست عزیزم مهدی عمیدی موفق به صعود قله ی دائولاگیری شد. تبریک به ایشان و جامعه ی کوهنوردی.

پ.ن: شنیده ها حاکیست رضا شهلایی کوهنورد کرمانشاهی نیز بر فراز اورست ایستاد. تبریک به ایشان و جامعه ی کوهنوردی

  سخن دیگری؟ ()