احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سیاست یک بام دو هوای فدراسیون کوهنوردی در مخابره ی اخبار به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

به محض مخابره ی خبر صعود عظیم قیچی ساز به قله ی آناپورنا ، فدراسیون کوهنوردی در ساعات اولیه ی صبح خبر صعود ایشان را بر وبسایت خبری خود و قبل از تایید وبسایتهای معتبر جهانی ، درج کرد. پس از آن اخبار کوهنوردان ایرانی که در ماناسلو و ماکالو در حال تلاش بودند را انعکاس داد و خبر صعودشان را درج کرد. 

اما نوبت که به کوهنوردان مستقل ایرانی رسید با سکوت معناداری از جانب فدراسیون مواجه شدیم. ، پروانه کاظمی و رضا شهلایی بر فراز اورست ایستادند. مهدی عمیدی دائولاگیری را صعود کرد. اما با گذشت دو وز از تاریخ صعود دوستان و انعکاس خبر در برخی وبلاگها و وبسایتها از جمله وبلاگ (کوهنوشت - مسئول روابط عمومی فدراسیون) هنوز که هنوز است فدراسون کوهنوردی خبری مبنی بر صعود این دوستان را مخابره نکرده است. 

اینجا دیگر بر کسی پوشیده نیست که فدراسیون کوهنوردی گزینشی عمل می کند و نسبت به بسیاری از کوهنوردان مستقل که در مقابل سیستم بیمار این تشکیلات سرخم نکرده اند با حب و بغض برخورد می کند. 

این نمونه از رفتار را در سالهای گذشته نیز از جانب فدراسیون کوهنوردی شاهد بودیم. نمونه اش صعودهای لیلا اسفندیاری و صعود آخرش بر بلندای گاشربروم. به گمانم فدراسون کوهنوردی با این تصور که لیلا اسفندیاری اگر مورد بی مهری قرار گیرد خودش و دیگر کوهنوردان مستقل از ادامه ی راه خود دلسرد خواهند شد ، تمام تلاشش را برای تحت فشار قرار دادن و تخریب لیلا اسفندیاری بکار بست. 

  سخن دیگری؟ ()