احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای باران... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٧ خرداد ۱۳٩۱

برای باران آنجا که می نویسد :

می دانی "برف می بارد" یعنی چی؟ یعنی تو باز می خندی .. آسمان می خندد.. زندگی می خندد .. و همه ی شهر و همه ی آدم هایش سفید می شوند و هی دلشان می خواهد بگویند روز برفیتون خوب .. آن هم به وقت نزدیکی های تابستان ..

  سخن دیگری؟ ()