احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برای رامیار جان! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٩ خرداد ۱۳٩۱

لبش خنده نور دلش شعله شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

توی کوهستون دلش بیداره

توی کوهستون دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم داره میاره

پ.ن : به رامیار ، به بهانه ی اعزامش به خدمت مقدس و لجن! سربازی... و به امید رهایی اش هر چه زودتر. سفرت بخیر رامیار

  سخن دیگری؟ ()