احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در خصوص مسائل اخیر به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳٠ خرداد ۱۳٩۱

برای ارزیابی یک معرکه، نخست باید سکوت کرد تا گرد و غبار سوءتفاهم ها بخوابد و صحنه را درست بتوان دید؛ اما پس از غبار، باید تا دیر نشده سخن گفت؛ مبادا تماشای عافیت طلبانه معرکه، ظلمی را به رسمیت بشناسد.

به زودی دیدگاهی کلی در مورد مسائل این چندروزه و ابهامات موجود و نیز نوشتار رضا زارعی منتشر خواهد شد

  سخن دیگری؟ ()