احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
هفت سال گذشت محمد... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
می شود به تنهایی در غم قهرمان گریست بی آنکه به فرصت طلبی محکوم شد...
  سخن دیگری؟ ()