احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
رویای ترانگو به حقیقت پیوست... ترانگو صعود شد به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٤ تیر ۱۳٩۱

ترانگو صعود شد

 

هیچی نمی تونم بگم. فقط و فقط اشک شوق

 

خدایا شکرت.

ممنونم بچه ها

سپاس از جناب بابازاده بابت ارسال خبر

  سخن دیگری؟ ()