احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
قله مرگ زیارت بیاد لیلا صعود شد به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳۱ تیر ۱۳٩۱

بر فراز قله های خاطره با یاد لیلا اسفندیاری

ارومیه / قله مرگ زیارت / 30 تیر 91

  سخن دیگری؟ ()