احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بدرود سامان به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢ امرداد ۱۳٩۱

نگاهی جامع ، کامل و بی طرف از دوست عزیزم رامین شجاعی در خصوص حادثه نانگاپاربات ، مرگ سامان نعمتی و ادعای اخیر خانواده ی نعمتی در خصوص تصاویر موجود.

به سهم خود از رامین شجاعی بابت تلاشها و پیگیری هایش سپاسگذارم

در داستان کوه بخوانید 

  سخن دیگری؟ ()