احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
از جوخه اعدام طالبان تا به لندن دویده است! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٤ امرداد ۱۳٩۱

عبدالله احمدی :
"رقیبان تهمینه صد متر دویدند، ولی تهمینه قرن ها ست که دویده است ، او از لابلای سالها تاریکی دویده است تا زن افغانستان را تا المپیک لندن برساند. او خیلی دویده است و او برنده است. او توانست در المپیک شرکت کند. او در کابل در جایی تمرین می کرد که روزگاری زنان را در آن مکان به گلوله می بستند. تهمینه از جوخه اعدام طالبا
ن تا به لندن دویده است. و او پیروز است."

تهمینه کوهستانی، تنها ورزشکار زن افغانستان در مسابقات المپیک لندن. 

  سخن دیگری؟ ()