احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
تصویر روز / نجات به روش ایرانی به قلم: احسان بشیرگنجی - ۸ شهریور ۱۳٩۱

تلخ اما واقعی!

 

عملیات نجات به روش ایرانی
کاری از : توکا نیستانی
By Iranian Cartoonist Tooka Neyestani

  سخن دیگری؟ ()