احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
به بهانه ی 16 شهریور و بیاد مسافران این روز به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ شهریور ۱۳٩۱


بالای کوه نبودنت را خالی می کنم* عباث!

می شود به تنهایی در غم قهرمان گریست بی آنکه به فرصت طلبی محکوم شد!

16 شهریور و التهاب این روز را هرگز فراموش نمی کنم. چه آنروز که محمدمان را با خود برد و چه چند سال بعد عباث در این روز کوله بار سفر بست و رفت...

گرامی باد یاد و خاطره ی محمد اوراز و عباس جعفری

*  از باران

  سخن دیگری؟ ()