احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سهم «ما» از افتخارات «او» ... ! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱۱ مهر ۱۳٩۱

عظیم کوه نورد پر قدرت و توانمندی است. بدون هیچ شکی. اگر چه این توانمندی تاثیری در زندگی من و در کوهنوردی فردی مثل من ندارد. و اصولا تاثیری در ارتقائ سطح فعالیتها در جامعه ی کوهنوردی کشور. عظیم از جامعه ی کوهنوردی بریده است. فعالیت های او انفرادی و تک روانه است. تجربیاتش را در هیمالیا با هیچ کس شریک نشده. و هیچکس را در صعود ها با خود همراه و هم طناب نمی کند. دستاوردها و تجربیاتش در هیمالیا جز برای خودش ارمغانی برای کسی نداشته. البته شاید برای  محمود شعاعی بعنوان مسئول فدراسیون کوه نوردی کشور در توانمند نشان دادن مجموعه ی تحت امرش و توانمند نشان دادن ورزش کوهنوردی درایران با سرپرستی و هدایت او دستاوردهایی داشته باشد! آن چنانکه در این کارتون تصویر شده!

 

و بله! البته عظیم ایرانی است. عظیم آذربایجانی است. مثل من که ایرانی و آذری ام. و با این ارتباط و اتصال من هم می توانم به عنوان یک ایرانی و آذربایجانی خود را در افتخارات او شریک بدانم و سهمی از شعف و غرور و افتخار او را بدین وسیله  کسب کنم. اما نمی توانم ضعف خودم را و ضعف ورزش کوه نوردی در ایران را و کلا ضعف سیستم ورزش کشور و اختلافات دامنه دار و مسائل بیشمار جامعه ی ورزشکار را با افتخارات ورزشی  او و امثال او بپوشانم و مخفی کنم.

برای عظیم احترام قائلم و او و توانمندی اش را تحسین می کنم. اما تاثیر او در زندگی من و البته تاثیر او در  ایجاد تحول در  ورزش کوه نوردی نزدیک به صفر است. همین.

 

پ.ن1: کارتون از سیزیف. بخشی از نوشته های کارتون توسط من محو شده! با اجازه ی سیزیف البته!

پ.ن 2 : مطلب قابل تامل از دوست گرامی عباس محمدی با عنوان رکورد عظیم!

پ.ن3 :در ادامه می توان گفت که حضور و مشارکت اجتماعی عظیم قیچی ساز به عنوان یک قهرمان ورزشی حتی بیرون از جامعه ی کوچک کوه نوردی کشور هم به هیچ عنوان محسوس نیست. شاهدش عدم حضور او در در امداد رسانی به زلزله زدگان آذربایجان بعد از بازگشتش از کی 2. و به راستی چرا؟؟؟  آنهم در جایی که همه ما روحیه ی  مشارکتی و ارزش های  انسانی مستتر در ورزش کوهنوردی را همه جا جار می زنیم!!!

همه ما شاهد بودیم که ورزشکاران و قهرمانان المپیک امسال چگونه از نقش و محبوبیت شان در جلب حمایت ها و کمک های مردمی برای زلزله زدگان بهره بردند!  کاری که عظیم هم دست کم در میان اینهمه  هواخواه و طرفدارا سینه چاک می توانست به سهم خودش انجام دهد!

عظیم قیچی ساز آدم مشارکت نیست. و کوه نوردی هایش حتی در بعد تبلیغاتی موضوع محدود به خود اوست! همان طور که فدراسیون کوهنوردی ،  تشکیلاتی مشارکتی نیست و بود و نبودش تاثیری به حال کوهنوردی کشور ندارد. همین.

پ.ن 4: خوانندگان محترمی که نوشتن این مطلب را از سر بغض ، کینه ، حسادت و تنگ نظری من نسبت به فعالیت های شخصی عظیم قیچی ساز می دانند ، به بلند نظری و رافت خودشان مرا ببخشند و از ابراز نظرات کینه توزانه خودداری کنند. سپاس.

  سخن دیگری؟ ()