احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در باب مثبت اندیشیدن در شرایط دشوار! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٥ مهر ۱۳٩۱

مثبت اندیشیدن در شرایط دشوار: عملی که در بعضی از موقعیت ها هنر واقعی است و در بعضی از موقعیت ها حماقت محض! به نظر شما مثبت اندیشیدن در شرایط امروز جهان ، کشور ، و زندگی من و  شما هنر محسوب می شود یا حماقت؟!

.....................................................................................

 تن تن: یه خبر خوب دارم یه خبر بد!

هادوک: خبر بد چیه؟

تن تن:  همش یه گلوله داریم!

هادوک: و خبر خوب؟

تن تن: هنوز یه گلوله داریم!!

 

پ.ن: گفتگوی تن تن و هادوک را از وبلاگ خوب علف هرز چیست وام گرفته ام.

  سخن دیگری؟ ()