احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در باب موفقیت!! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٧ مهر ۱۳٩۱

خیلی پیش از این در کتابی خوانده بودم اگر برای صید ماهی  میروی باید بر سر قلاب کرم بگذاری نه توت فرنگی! هر چند در نظر خودت  توت فرنگی به مراتب  از کرم خوشمزه تر است! اما اگر ماهی می خواهی باید به ذائقه ی ماهی  توجه کنی و بر اساس آن عمل  نمایی! نه بر اساس ذائقه ی خودت! اگر به ذائقه ی خودت می خواهی عمل کنی قید صید را بزن!!

و من همیشه به ذائقه ی خودم عمل کردم  و به همین خاطر ، تور ام   همیشه از ماهی خالی بوده است ..

 

پ.ن 1 : کارتون از اینترنت. نام صاحب اثر را نیافتم.

پ.ن2: نوشته ی تامل بر انگیزی از دوست وبلاگ نویسم حسام

  سخن دیگری؟ ()