احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
در باب عدالت! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۳ آبان ۱۳٩۱

سخن از عدالت ، سخن از تقسیم عادلانه ی فرصت هاست! سخن از قضاوت با چشم های بسته و گوشهای باز است! سخن از اینکه چه می گویند و نه اینکه که می گوید! سخن از اینکه  برای عدالت تفاوتی نمی کند که آنکه مقابلش نشسته  رعیت است یا حاکم! شبان است یا سلطان! سر شناس و با نفوذ است یا  ناشناس و بی نفوذ!

 

در جهانی که پول و قدرت و نفوذ و شهرت حاکم است ، سخن  از عدالت سخن از خواب های طلایی تعبیر ناشدنی ماست! همین

پ.ن :برای این روزهای سخت... 

  سخن دیگری؟ ()