احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
گوش کن... برف می بارد! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٦ آبان ۱۳٩۱

گرته ای برف پاییزه سر کوه های پیر را سفید کرده ...

ارومیه - رشته کوه مرزی خلیل

  سخن دیگری؟ ()