احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
نسرین ستوده به اعتصاب غذا پایان داد به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٤ آذر ۱۳٩۱

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

بهترین خبری که می شد این روزها شنید...
نسرین ستوده ، وکیل زندانی پس از 49 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. زنده باد نسرین.
تبریک. 
  سخن دیگری؟ ()