احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
یلدا به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٩ آذر ۱۳٩۱

برای زندانی ها ، همه شبها و روزها یلداست ، همه ی این یلداها بر اونا مبارک!

  سخن دیگری؟ ()