احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
2013 به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱۱ دی ۱۳٩۱

به سلامتی راستی
به سلامتی حقیقت
به سلامنی امید
به سلامتی انسانیت
به سلامتی شرافت
به سلامتی تفکر و اندیشیدن
به سلامتی سادگی نه احمق بودن
به سلامتی شادی نه ابتذال
به سلامتی دل خوشی که سهم ما نبود اما دلمون می خواد دیگران داشته باشن
به سلامتی نسلهای که برایشان روشنگری میکنیم
به سلامتی زندونی ممنوع الملاقاتی
زندونی درون انفرادی
زندوی بی نامو نشون
زندونی زیر تجاوز و شکنجه های تصور نشدنی........
به سلامتی تک تک ایرانی هایی که کل دنیا براشون یه غربت بزرگه.....

 کارتون : مانا نیستانی
  سخن دیگری؟ ()