احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
انعکاس (بیاد عباث که اینجارو خیلی دوست داشت) به قلم: احسان بشیرگنجی - ٤ تیر ۱۳٩٠

آینه ای در برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم... (شاملو)

  سخن دیگری؟ ()