احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
آسمان.. به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ اسفند ۱۳٩۱

 

ما هم زیر همین آسمانِ صبور
مردمان را دوست می‌داریم.

  سخن دیگری؟ ()