احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سال نو مبارک به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٧ اسفند ۱۳٩۱


 

امید که بهار پیش رو ، پایان زمستان این سرزمین باشد.

پ.ن : به بهانه ی 29 سفند ، روز ملی شدن صنعت نفت :  کاش می‌فهمیدی ارزش مصدق پیش ما به تلاشش برای "ملی" شدن بود، نه به تلاشش برای آوردن نفت به سر سفره‌ها.

  سخن دیگری؟ ()