احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنا کن! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٩ فروردین ۱۳٩٢


دورنمای قله ی چهل مر شهیدان از دره ی دانیال - جمعه 9 فروردین 92

ایستاده بودم به تماشا. بی هیچ حرفی و فقط مرور می کردم خاطرات دیر و دورم را.

  سخن دیگری؟ ()