احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بوشهر... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۱ فروردین ۱۳٩٢

 

زمین 
تاب و توان رقص نداشت
تو لرزاندی و شاد کردی
او لرزاند و غمگین کرد

 

تسلیت به هموطنان بوشهری ...

  سخن دیگری؟ ()