احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
و راه دور سفر ...... از میان آدم و آهن به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت . به قلم: احسان بشیرگنجی - ٧ تیر ۱۳٩٠

و راه دور سفر ......  

از میان آدم و آهن  

به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت .  

 

 

به امید دیدار دوستان قدیم و جدید در همدان.

  سخن دیگری؟ ()