احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
عکس روز به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢ تیر ۱۳٩٢

 


آنان به عدل شیفته بودند و
اکنون
با آفتاب‌گونه‌یی
آنان را این‌گونه دل فریفته بودند!


*احمد شاملو

  سخن دیگری؟ ()